Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy. Do zadań placówki należy upowszechnianie wiedzy, nauki i rozwojowi kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie Gminy Wyszki.

W księgozbiorach można znaleźć literaturę beletrystyczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W tym: powieści, nowele, lektury szkolne, poezje, bajki i baśnie. literaturę naukową i popularnonaukową – w tym: encyklopedie powszechne i specjalne, słowniki językowe i tematyczne, leksykony, vademeca, informatory.

Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach
ul. Piórkowska 30, Wyszki