ZABYTKI

Odwiedzając gminę można poznać klimat Podlasia. Można znaleźć tu wszystko, co jest związane z tym regionem. W gminnej ewidencji zabytków ujętych jest ich wiele – poniżej ich lista:

 1. Falki, cmentarz wojenny
 2. Górskie Kolonia, mogiły z czasów II wojny światowej
 3. Kamienny Dwór, dwór drewniany w zespole dworskim
 4. Kamienny Dwór, dwór murowany w zespole dworskim
 5. Kamienny Dwór, lamus w zespole dworskim
 6. Kamienny Dwór, mleczarnia w zespole dworskim
 7. Kamienny Dwór, pozostałości parku w zespole dworskim
 8. Malesze, cmentarz prawosławny
 9. Olszanica, wiatrak koźlak
 10. Pulsze, kaplica cmentarna na cmentarzu rzymskokatolickim
 11. Pulsze, cmentarz rzymskokatolicki, grzebalny
 12. Strabla, kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
 13. Strabla, dzwonnica w zespole kościoła parafialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
 14. Strabla, cmentarz przykościelny, dawny w zespole kościoła parafialnego p.w.
  Wniebowstąpienia Pańskiego
 15. Strabla, cmentarz parafialny, dawny w zespole kościoła parafialnego p.w.
  Wniebowstąpienia Pańskiego
 16. Strabla, dom katechetyczny w zespole kościoła parafialnego p.w. Wniebowstąpienia
  Pańskiego
 17. Strabla, pałac w zespole dworsko-pałacowym
 18. Strabla, lamus w zespole dworsko-pałacowym
 19. Strabla, kuźnia w zespole dworsko-pałacowym
 20. Strabla, czworak w zespole dworsko-pałacowym
 21. Strabla, pozostałości parku w zespole dworsko-pałacowym
 22. Topczewo, układ ruralistyczny
 23. Topczewo, kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa
 24. Topczewo, cmentarz parafialny, grzebalny p.w. św. Stanisława Biskupa
 25. Wyszki, kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Arcybiskupa
 26. Wyszki, ogrodzenie z bramami w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja
  Arcybiskupa
 27. Wyszki, cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja
  Arcybiskupa